”Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.”

Ihmisen on vaikea pyytää mitään mitä hän ei olisi ansainnut. Kerran Venäläisessä koulussa, kysyin lapsilta: mikä olisi teille hyvä päiväpalkka, jos palkkaisin teidät lumitöihin? Vastaukset vaihtelivat, mutta viisisataa ruplaa kuulosti liiankin hyvältä kaikille. Tarvitsisin neljä lapiomiestä koko päivän työhön ja päivän loppupuolelle vielä yhden työntekijän, mutta vain yhdeksi tunniksi. Päivän päätteeksi maksaisin palkan, viisisataa ruplaa koko päivän työssä olleille ja mitä maksaisin yhden tunnin lumityöstä? olisiko reilua maksaa siitäkin viisisataa ruplaa? Kaikki oppilaat ja myös opettajat sanoivat, että se ei kyllä olisi reilua kauemman aikaa työtä tehneitä kohtaan!

Tämä Jeesuksen opetus työmiesten palkoista löytyy Matteuksen evankeliumista, luvusta kaksikymmentä. Ihmeellistä, Jeesus haluaa antaa viimeiselle saman verran kuin ensimmäisellekin, ei ansiomme mukaan vaan hänen rakkautensa mukaan. Jumala haluaa että teemme parannuksen synneistä ja käännymme Jumalan puoleen ja pyydämme anteeksi, Hän rakastaa meitä! Hän haluaa antaa anteeksi, Hän etsii yhteyttä meihin, Hän haluaa olla meidän kanssa, vaikka olemme epäonnistuneet! Tämä on meille ihmisinä vaikea ymmärtää, Jeesus antoi selityksenä, tällaisen huomautuksen: ”Tuntuuko teistä epäreilulta se, että minä olen hyvä!”. Jumala on hyvä! Hänen armonsa on ihmeellinen syntistä ihmistä kohtaan! Jeesus kuoli ja kärsi ristillä meidän syntien vuoksi!

Usein me esitämme rukouksessa Jumalalle tarpeemme sen mukaan, kuin meistä "oikealta" tuntuu, olemme ”ansainneet” tämän verran armoa ja tämän verran rakkautta, onnistumisemme mukaan. Jumala kyllä antaa meille monia asioita, vaikka emme niitä pyydä tai ole edes ansainneet! Mitä anominen tai pyytäminen sitten on, jos se ei ole palkanpyytämistä onnistumisesi mukaan?

Anominen on ehkä oman hengellisen köyhyyden tunnistamista. ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät”. Tunnistammeko oman hengellisen köyhyytemme? Anomisessa, suhteemme Jumalaan muuttuu omariittoisuudesta, nöyryyteen. Tulemme paikalle, jossa huomaamme, että meillä ei ole mitään, ellei sitä lahjana anneta taivaasta. Tulemme riippuvaiseksi suhteestamme Jumalaan ja köyhdyttyämme anomaan, olemme valmiita vastaanottamaan ”Kristuksen rikkauden” jonka Hän haluaa antaa lahjana, ei palkkana. Meidän omistusoikeutemme ja itsekkyytemme vaihtuvat nöyryyteen ja köyhyyteen. Rukous ja anominen palauttaa meidät Isä lapsi suhteeseen Jumalan kanssa.

Ehkä oma asema on meillä kipupiste? Oletko hengellisesti köyhä vai rikas? Vain köyhyys saa ihmisen anomaan! Muista, Jumalan valtakunnan lainalaisuuksissa köyhä voi olla rikas ja heikko väkevä! Oletko tunnistanut oman heikkoutesi, oman hengellisen köyhyytesi, syntisyytesi? Mitä sinä tänään etsit? Omaa elämääsi vai Jumalan valtakuntaa? Koputatko sinä taivaallisen Isän ovelle? Oletko sillä paikalla, missä anot että voisit vastaan ottaa Jeesuksen tarjoaman rakkauden, armon ja syntien anteeksi annon? se annetaan sinulle Jumalan lahjana! Ano, etsi ja Kolkuta niin ovi aukeaa!

”Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.”

Arto Boa

Jouluevankeliumiksi sanotaan Luukkaan evankeliumin toisen luvun alkuosaa (Luuk. 2: 1-20), tässä Raamatunkohdassa kerrotaan Jeesuksen syntymästä, enkelien ilmoituksesta paimenille. Ilmoitushan oli:
"Älkää peljätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, Joka on Kristus, Herra" (Luuk. 2:10-11). Luukkaan evankeliumi jatkuu paimenten vierailulla Jeesuksen seimen äärellä sekä paimenten levittämästä ilosanomasta, mitä enkelit olivat heille kertoneet tästä lapsesta. Enkelit ilmoittivat hyvän sanoman ja tämä hyvä sanoma on tänään meilläkin, Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Tämä sanoma on Apostoli Paavalin sanoin: "Jumalan salattua, kätkettyä viisautta" (1 Kor. 2:7).

Olen usein miettinyt onko pelastus sitten niin salattua, että kaikki eivät voi sitä löytää? Olisihan aivan epätoivoista että Jumala antaisi vaikeita vihjeitä, joiden kautta meidän pitäisi löytää tämä "salaisuus". Kreikan kielellä tämä sana: "Salaisuus" on kirjoitettu sanalla: "mysteeri". Mysteerihän tarkoittaa jotakin niin vaikeaa ja meille käsittämätöntä että, tässä kohden jokaisen oma päättelykyky viimeistään loppuisi.

Mutta, kiitos Jumalalle, avain jae mysteerin selvittämiseen löytyy Paavalin kirjeestä Kolossalaisille jossa hän kertoo että jokaisella on mahdollisuus löytää tuo salaisuus! Jumalan kätketty salaisuus ja pelastus on yksinkertaisuudessaan: Jeesus Kristus (Kol. 2:2-3). "Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä". Tässä kohden meille tulee sekä hyviä että huonoja uutisia, huonot uutiset ensin: kenelläkään meillä ei ole viisautta tai tietoa eikä Jumalalle kelpaavaa elämää, jonka kautta voisimme noin vain löytää pelastuksen, mutta hyvä uutinen on se että: Jeesuksella Kristuksella on kaikki viisaus, kaikki tieto ja Hän on sovittanut synnit Jumalan kanssa. Hän ilmoittaa Itsensä meille, kuten paimenille, jos haluamme nöyrtyä ja tietää totuuden.

Raamatun mukaan ainoat salaisuudet, jotka tulevat paljastumaan ovat syntejä, jotka tullaan tuomitsemaan evankeliumin mukaisesti Jeesuksen Kristuksen kautta viimeisellä tuomiolla (Room. 2:16). Me olemme kaikki poikenneet pois ja tehneet syntiä (Room. 3:12). Tänään Jumalan ilmoitus sinulle on hyvä, sama ilosanoma kuin aikanaan paimenille: sinun ei tarvitse olla pimeyden valtakunnassa, vaan voit tulla Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan, käänny pois pimeydestä, tee parannus synneistäsi ja pyydä Jeesusta Kristusta elämääsi, niin saat kokea saman ilon kuin paimenet jouluevankeliumissa. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen (Kol. 1:14), Hänen uhrinsa, veren kautta meillä on rauha Jumalan kanssa (Kol. 1:20).

"Älkää peljätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, Joka on Kristus, Herra" (Luuk. 2:10-11).

Arto Boa