Hei ystäväni. Oletko saanut kokea Isän rakkautta elämässäsi? Uskon, että Jeesus on saanut johtaa sinua Isän läheisyyteen, turvaan Kaikkivaltiaan käsivarsille. Jumalan Sana opettaa, että olemme pyhää kansaa, Jumalan perheväkeä. Perheväkeä? Niin, olemme yhtä perhettä Kristuksessa. Jeesus tuli purkamaan erottavan välimuurin, vihollisuuden ja teki meidät yhdeksi. Eikö olekin valtavaa! Emme olekaan yksin vaan osa suurta kokonaisuutta, Jumalan perhettä, veljiä ja sisaria Kristuksessa, Taivaan Isän lapsia. Meidät on luotu yhteyteen ensin Jumalan kanssa ja sitten veljien ja sisarien kanssa. Jumala tuli tekemään mahdolliseksi sen, mikä lihalliselle ihmiselle on toisinaan niin vaikeaa, jopa mahdotonta, että voimme rakastaa toinen toistamme. Sillä juuri rakastamaan meidät on luotu, rakastamaan Jumalan agape-rakkaudella. Tuota rakkautta meillä kenelläkään ei ole itsessämme, mutta Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Käyttäkäämme siis sitä! Ymmärräthän, että Hän on tullut aivan mullistamaan ihmiselämän. Hän on tuhlaillen vuodattanut Henkeään tehdäkseen meistä rakkautensa välikappaleita. Ja rakkaushan ei ole vain sanoja ja tunteellista hempeilyä vaan konkreettista ja käytännöllistä itsensä uhraavaa toimintaa. Se on elämää Jumalan armon virrassa aivan arkisen elämän keskellä pienissäkin kohtaamisissa. "Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus."

Pysähtykäämme ajattelemaan, millainen Jeesus oli vaeltaessaan täällä maan päällä: kuinka Hän kohtasi ihmisiä, kuinka Hän rakasti heitä, kuinka Hän sääli, kuinka Hän armahti, kuinka Hän toi mukanaan tuulahduksen taivaasta mitä erilaisimpiin tilanteisiin. "Sillä sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa." "Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä." Tavoitelkaamme rakkautta!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut." Kaikki on lähtöisin Jumalasta, joka rakastaa meitä iankaikkisella rakkaudella. Hän vetää meitä hyvyydellään parannukseen ja läheisyyteensä. Hän haluaa meidät ennenkaikkea itselleen, lapsikseen. "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin." On valtavaa saada olla Jumalan lapsi. Isänämme on ainoa täydellisen Pyhä, Vanhurskas ja Totuudellinen. Hän haluaa meille vain hyvää, Hän tietää tarkalleen, mikä lapselleen on parasta. Hän välittää meistä, Hän kantaa meitä käsivarsillaan.

Jeesus tuli ohjaamaan meidät juuri tuonne Isän luo. Hän sanoi kerran opetuslapsilleen, että minne Hän menee, me emme voi vielä mennä, mutta myöhemmin me voimme. Nyt tuo"myöhemmin" on voimassa, se on nyt tätä päivää, sillä Jeesus rakasti meitä kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti. Voimme rohkeasti astua Pyhän Jumalan, Taivaallisen Isämme valtaistuimelle Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Tuo veri on täydellisesti sovittanut meidät Isän kanssa. Siksi emme kohtaa Isän vihaa vaan Hänen täydellisen anteeksiantamuksensa ja hyväksyntänsä. Astukaamme siis vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa Hänen eteensä.

Ystäväni, tule rohkeasti kotiin. Isä odottaa sinua!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka