Jouluevankeliumiksi sanotaan Luukkaan evankeliumin toisen luvun alkuosaa (Luuk. 2: 1-20), tässä Raamatunkohdassa kerrotaan Jeesuksen syntymästä, enkelien ilmoituksesta paimenille. Ilmoitushan oli:
"Älkää peljätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, Joka on Kristus, Herra" (Luuk. 2:10-11). Luukkaan evankeliumi jatkuu paimenten vierailulla Jeesuksen seimen äärellä sekä paimenten levittämästä ilosanomasta, mitä enkelit olivat heille kertoneet tästä lapsesta. Enkelit ilmoittivat hyvän sanoman ja tämä hyvä sanoma on tänään meilläkin, Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Tämä sanoma on Apostoli Paavalin sanoin: "Jumalan salattua, kätkettyä viisautta" (1 Kor. 2:7).

Olen usein miettinyt onko pelastus sitten niin salattua, että kaikki eivät voi sitä löytää? Olisihan aivan epätoivoista että Jumala antaisi vaikeita vihjeitä, joiden kautta meidän pitäisi löytää tämä "salaisuus". Kreikan kielellä tämä sana: "Salaisuus" on kirjoitettu sanalla: "mysteeri". Mysteerihän tarkoittaa jotakin niin vaikeaa ja meille käsittämätöntä että, tässä kohden jokaisen oma päättelykyky viimeistään loppuisi.

Mutta, kiitos Jumalalle, avain jae mysteerin selvittämiseen löytyy Paavalin kirjeestä Kolossalaisille jossa hän kertoo että jokaisella on mahdollisuus löytää tuo salaisuus! Jumalan kätketty salaisuus ja pelastus on yksinkertaisuudessaan: Jeesus Kristus (Kol. 2:2-3). "Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä". Tässä kohden meille tulee sekä hyviä että huonoja uutisia, huonot uutiset ensin: kenelläkään meillä ei ole viisautta tai tietoa eikä Jumalalle kelpaavaa elämää, jonka kautta voisimme noin vain löytää pelastuksen, mutta hyvä uutinen on se että: Jeesuksella Kristuksella on kaikki viisaus, kaikki tieto ja Hän on sovittanut synnit Jumalan kanssa. Hän ilmoittaa Itsensä meille, kuten paimenille, jos haluamme nöyrtyä ja tietää totuuden.

Raamatun mukaan ainoat salaisuudet, jotka tulevat paljastumaan ovat syntejä, jotka tullaan tuomitsemaan evankeliumin mukaisesti Jeesuksen Kristuksen kautta viimeisellä tuomiolla (Room. 2:16). Me olemme kaikki poikenneet pois ja tehneet syntiä (Room. 3:12). Tänään Jumalan ilmoitus sinulle on hyvä, sama ilosanoma kuin aikanaan paimenille: sinun ei tarvitse olla pimeyden valtakunnassa, vaan voit tulla Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan, käänny pois pimeydestä, tee parannus synneistäsi ja pyydä Jeesusta Kristusta elämääsi, niin saat kokea saman ilon kuin paimenet jouluevankeliumissa. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen (Kol. 1:14), Hänen uhrinsa, veren kautta meillä on rauha Jumalan kanssa (Kol. 1:20).

"Älkää peljätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, Joka on Kristus, Herra" (Luuk. 2:10-11).

Arto Boa