”Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista.” Hebr. 11:33
”Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä.” Luuk. 18:8

Tänä aikana tarvitsemme uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Älkäämme lannistuko tämän pimenevän ajan keskellä vaan nostakaamme päämme ja pukeutukaamme yhä selkeämmin Jumalan sota-asuun. Me olemme hengellisessä sodassa ja tästä taistelusta emme selviä omin voimin ja neuvoin, eikä niin ole tarkoituskaan. Jumalan Sana kehottaa meitä pukeutumaan Kristukseen; totuuteen, vanhurskauteen, alttiuteen, uskoon ja pelastukseen.

Olemmeko me niitä, jotka hiljenemme ja jäämme katsomaan kuinka vihollinen valtaa alaa, vai nousemmeko rukouksessa valtaistuimelle huutamaan Jumalaa avuksi läheistemme ja koko kansan edestä? Olemmeko valmiit kertomaan vapauttavaa totuutta rakkaudessa? Jumala seisoo sanansa takana ja hän on uskollinen. Tarttukaamme hänen sanaansa. ”Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän avunhuutoaan.” ”Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikista heidän ahdistuksistaan.” Ps. 34:16, 18. Edelleenkin on mahdollista kukistaa valtakuntia ja pitää vanhurskautta voimassa. Siihen tarvitsemme uskoa ja luottamusta elävään Jumalaan ja hänen pysyvään, muuttumattomaan sanaansa. Meillä on suuri etuoikeus lähetyä elävää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen veren kautta.

Herra herättelee sotaväkeään, joka on valmis tekemään hänen tahtoaan ja joka haluaa elää uskoaan todeksi. Hän vetää meitä hyvyydellään puoleensa ja rohkaisee meitä pyhittymään kokonaan hänelle. Ei ole ketään toista, joka meitä niin rakastaa, eikä ole ketään toista, joka voi varjella meidät lankeamasta ja asettaa kirkkautensa eteen nuhteettomina ja riemuitsevina. Ylistys Jumalalle!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka

”Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä.” Joh. 6:56 ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Joh 15:4 ”Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.” Kol. 2:6-7

Uskoon tullessani olin tullut omien voimieni päähän. Yhdestä sun toisesta asiasta olin elämässäni selvinnyt, mutta nyt olin kohdannut voittamattoman vihollisen, synnin. Synnintunto laittoi minut huutamaan avukseni Herraa. Tajusin, ettei omista teoistani ole sovittamaan vääryyksiäni. Otin hänet vastaan heikkona syntisenä, joka ei pysty itseään pelastamaan. Armo kelpasi tuolloin hyvin, koska ei ollut millä maksaa.

Mutta Jumalan sydän tulee ilmi siinä, ettei hän halunnut vain kerran pelastaa meitä kadotukselta, vaan että hän halusi meidät takaisin läheiseen yhteyteen kanssaan. Hän halusi meidät elämän ja iankaikkisuuden mittaiseen seikkailuun, jossa opimme tuntemaan ihmeellistä Luojaamme yhä syvemmin. Ääretön rakkaus kutsuu meitä tutkimaan rikkauksiaan, jotka ovat loputtomia. Hän rohkaisee meitä kasvun tiellä, rakkautemme Jumalaan ja lähimmäisiin saa kasvaa. Jumala kehottaa meitä juurtumaan yhä syvemmälle Kristukseen. Kun juuret ovat syvällä, myrskyt ja koettelemukset eivät meitä kaada. Sana rohkaisee meitä rakentumaan hänessä. Saamme hänen avullaan rakentaa heikot muurinkohdat kuntoon, jolloin vihollisemme ei pääse aina samasta paikasta sisään. Rakkaat ystävät, jatkakaamme eteenpäin toinen toistamme rohkaisten. Herra on hyvä!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka