Jeesuksen syntymä ja syntymäpaikka ennustettiin jo vanhan testamentin profetioissa hyvinkin tarkasti.
Esimerkiksi Miika 5:1 sanoo: ”Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista”.

On mielenkiintoista nähdä miten Jumala laittoi ihmiset toimimaan niin, että tämä profetia toteutui. Ellei esim. keisari Augustus olisi antanut käskyä verollepanosta, niin Joosef ja Maria eivät olisi olleet Beetlehemissä Jeesuksen syntymän aikoihin.
Tuo verokirjaan merkitseminen tarkoitti sitä, että henkilön täytyi mennä kotikaupunkiinsa verokirjaan merkittäväksi. Joosefhan oli kotoisin juuri Beetlehemistä ja tuon keisarin käskyn seurauksena he olivat ensimmäisenä jouluna Beetlehemissä ja näin vanhan testamentin profetia messiaan syntymäpaikasta toteutui pikkutarkasti.

Messias kuninkaan syntymä oli täysin erilainen kuin maallisten kuninkaiden oli. Hän ei syntynyt palatsiin, vaan halpaan talliin. Hänen syntymäänsä ei kuulutettu kaupunkien kaduilla ja mahtavien saleissa, vaan se kuulutettiin ja ilmoitettiin ensin lammaspaimenille, jotka olivat siihen aikaan halveksittu ihmisryhmä, joita ei kelpuutettu mihinkään muuhun kuin karjaa paimentamaan. Näille halveksituille enkeli toi Beetlehemin yössä sanoman Vapahtajan syntymästä. Jouluevankeliumin tärkein viesti on tämä: ”teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa”. (Luuk. 2:11).

Juutalaiset tarvitsivat odotetun Messiaansa, eikä vain juutalaiset,vaan koko maailma tarvitsi Vapahtajan ja pelastajan, joka voitti synnin vallan golgatan ristillä.
Kun paimenet palasivat Jeesuksen luota, niin sanotaan, että ”he palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet”.

Synnyttäköön jouluevankeliumin sanoma myös meissä kiitoksen ja ylistyksen Jumalalle siitä, että hän lähetti poikansa maailmaan ensimmäisenä jouluna.

Rauhallista Jeesuksen syntymäjuhlaa sinulle !
t. Esa

Otsikossa olevat sanat ovat tutusta psalmista 23. Daavidin toteamus ”minun paimenestani”, kuvastaa hänen henkilökohtaista suhdettaan Herran kanssa.

Usko Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen ei ole vain jotakin ”yleistä uskoa”, vaan se on aina henkilökohtainen kokemus Jumalasta sydämen tasolla.

Jeesuksen Kristuksen voi todella oppia tuntemaan tämän päivän hyvänä paimenena. Ei pelkästään historian Jeesuksena.

Valitettavasti monen ihmisen usko riittää vain Jeesuksen haudalle saakka, kauas menneisyyteen, mutta sisimmästä puuttuu kokemus Jeesuksesta ylösnousseena Vapahtajana ja syntien anteeksiantajana, joka elää tänä päivänä ja vaikuttaa ihan oikeasti niiden elämässä, jotka uskovat häneen.

Paavali toteaa Timoteuskirjeessä, että ”minä tunnen hänet, johon minä uskon”. Tunnetko sinä ?

Esa Hietanen