”Sillä minä tiedän, mitkä minun ajatukseni teistä ovat, kuuluu Herran sana, rauhan ajatukset eivätkä onnettomuuden, että minä antaisin teille tulevaisuuden ja toivon. Ja te huudatte minun puoleeni ja menette rukoilemaan minua, ja minä kuulen teitä. Ja te etsitte minua ja löydätte minut: jos kaikesta sydämestänne etsitte minua, niin minä annan teidän löytää minut, kuuluu Herran sana.” Jer. 29:11-14

Meidän toivomme on Jumalassa ja yksin Hänessä. Isä tietää menneet päivämme, Hän näkee tämän päivän ja tietää myös kaiken sen, mikä edessämme odottaa. Me emme aina ymmärrä mennyttä: miksi niin tai näin piti tapahtua. Tänäänkin saatamme olla monenlaisissa kiusauksissa ja peloissa. Huominenkin voi tuntua näköalattomalta, pahimmillaan toivottomalta. Mutta on aika kääntää katseet ikiaikojen Jumalaan, tuohon uskolliseen ja luotettavaan herrain Herraan ja kuningasten Kuninkaaseen. Hänen käsissään on meidänkin elämämme sen jokaista yksityiskohtaa myöten. Hän tietää tarkalleen ja aivan yksityiskohtaisesti kaiken elämästämme. Laittakaamme yhä selkeämmin turvamme Jumalaan, joka ei koskaan hylkää eikä jätä. Etsikäämme Hänen rakastavia kasvojaan, jotta voisimme muuttua yhä enemmän Hänen kuvansa kaltaisiksi.

Laittomuus on saamassa yhä enemmän valtaa tässä maailmassa ja sen seurauksena monien rakkaus on kylmenemässä. Kristuksen rakkaus ei kuitenkaan ole kylmentynyt. Se on edelleen yhtä valloittavaa ja vapauttavaa. Seurakunnan tehtävä on edelleen sama: Rakastaa Jumalaa kokosydämisesti sekä olla välittämässä tuota taivaallista rakkautta tuntuvalla ja konkreettisella tavalla lähimmäisillemme. Alkuseurakunnan tunnusomainen piirre oli se, että uskovat olivat yhtä, elivät päivittäisessä yhteydessä, pysyivät opetuksessa ja rukouksissa. He jopa olivat kaiken kansan suosiossa.

Jumala ei ole muuttunut. Hän on edelleen rakkaus! Hänen tapansa kohdata ihmisiä on edelleen rakastaminen. Hän yhä vielä kehottaa lapsiaan rakastamaan toinen toistaan ja rakastamaan jopa omia vihollisia. ”Mutta sehän on mahdotonta!” Niin onkin, mutta mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Hän edelleen vuodattaa rakkautensa Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme ja tekee mahdottoman mahdolliseksi. Saakoon tuleva vuosi olla Jumalan rakkauden kyllästämää. Nouskaamme rohkeasti tunkkaisista puolustusasemistamme tuoreeseen Pyhän Hengen virtaan, jossa rakkaus saa meitä ohjata uusille näköaloille Kristuksessa. Hän on joukkojemme johtaja, Jeesus, Herra, ylistetty iankaikkisesti!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka

Ja Maria sanoi: Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun Vapahtajassani, että hän katsoi piikansa nöyryyttä; sillä katso, tästedes pitää kaikkein sukukuntain minua autuaaksi kutsuttaman: Sillä Voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minun kohtaani, ja hänen nimensä on pyhä, Ja hänen laupiutensa pysyy suvusta sukuun niille, jotka häntä pelkäävät. Hän osoitti voiman käsivarrellansa ja hajotti koriat heidän sydämensä mielestä. Voimalliset on hän kukistanut istuimelta ja
korotti nöyrät. Isoovat täytti hän hyvyydellä ja jätti rikkaat tyhjäksi. Hän korjasi palvelijansa Israelin, muistain omaa laupiuttansa, niinkuin hän on puhunut meidän isillemme, Abrahamille ja hänen siemenellensä ijankaikkisesti.” Luuk. 1:46-55 (Biblia)

”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.” Luuk. 2:14

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja hänen hartioillansa on herraus ja hänen nimensä on: Ihmeellinen, Neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.” Jes. 9:5

Meille on syntynyt Vapahtaja! Hän tuli johtamaan meidät pimeydestä valkeuteen, synnin vallasta vapauteen. Hän on maailman valkeus. Hän loistaa päivittäin kirkkauttaan meidän sydämiimme. Vain Hänen vaikutuksestaan me voimme loistaa tähtinä tässä pimeässä maailmassa.

Hän syntyi Beetlehemiin, leivän taloon. Ja tänäänkin Hän on elämän leipä sinulle ja minulle. Kun me häntä syömme, saamme olla osallisia elävästä Jumalasta ja meillä on yhteys Hänen kanssaan. Kristuksessa Jumala on täyttävä meidän kaikki tarpeemme.

Täyttäköön Kaikkivaltias Jumala sydämemme taivaallisella rakkaudellaan, ilollaan ja rauhallaan myös tänä Jouluna 2010!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka