"Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan." Ef. 4:11-13

Jumalalla on selkeä näky rakkaudessa palvelevasta seurakunnasta. Terve kasvaminen niin seurakunnassa kuin perheessä ja yksilöinä johtaa lisääntyvään vastuun kantamiseen ja aikuistumiseen. Tällaiseen kasvuun Jumala meitä kutsuu: Hän kasvattaa meitä tehdäkseen meistä palvelijoita. Hän asettaa meidät ruumiiseensa niin kuin Hän tahtoo. Monasti tunnemme olevamme niin vähäpätöisiä, huomaamattomia ja tarpeettomia, mutta Jumalan silmissä juuri pieni ja heikko on suurta ja voimakasta. Me tiedämme, että Jumala on heikoissa väkevä. Meidän onkin tärkeää pitää katseemme Kristuksessa ja kuunnella, mitä Hän sanoo. Sielujemme vihollinen kyllä kuiskii meille monenlaisia valheita lannistaakseen meitä ja tukahduttaakseen sen elämän, jonka Jumala on sisimpäämme laittanut. Mutta Jumala on se, joka kulkee edellämme tasoittaen kukkuloita, avaten vaskiovia ja rikkoen rautasalpoja. Hän on se, joka on laittanut sisimpäämme elävän veden virrat. Nuo virrat virtaavat meistä monasti tiedostamattamme aivan elämän arkisimpien asioiden keskellä. Jumala levittää Hänen tuntemisensa tuoksua eri tilanteissa ja ihmissuhteissa. Uskokaamme siis Jumalaan ja antakamme Hänelle kunnia elämässämme.

Avain kaikkeen on läheinen suhde Jumalaan, Hänen tuntemisensa. Yhteydestä Viinipuuhun saamme kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Henkilökohtaiset tapaamiset kuningasten Kuninkaan kanssa ovat kallisarvoisia. Aterioidessamme usein Hänen kanssaan, tiedämme olevamme parhaassa mahdollisessa seurassa. Ja seura tekee kaltaisekseen.

Sinua siunaten,
Esa-Pekka