Ja Maria sanoi: Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun Vapahtajassani, että hän katsoi piikansa nöyryyttä; sillä katso, tästedes pitää kaikkein sukukuntain minua autuaaksi kutsuttaman: Sillä Voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minun kohtaani, ja hänen nimensä on pyhä, Ja hänen laupiutensa pysyy suvusta sukuun niille, jotka häntä pelkäävät. Hän osoitti voiman käsivarrellansa ja hajotti koriat heidän sydämensä mielestä. Voimalliset on hän kukistanut istuimelta ja
korotti nöyrät. Isoovat täytti hän hyvyydellä ja jätti rikkaat tyhjäksi. Hän korjasi palvelijansa Israelin, muistain omaa laupiuttansa, niinkuin hän on puhunut meidän isillemme, Abrahamille ja hänen siemenellensä ijankaikkisesti.” Luuk. 1:46-55 (Biblia)

”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.” Luuk. 2:14

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja hänen hartioillansa on herraus ja hänen nimensä on: Ihmeellinen, Neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.” Jes. 9:5

Meille on syntynyt Vapahtaja! Hän tuli johtamaan meidät pimeydestä valkeuteen, synnin vallasta vapauteen. Hän on maailman valkeus. Hän loistaa päivittäin kirkkauttaan meidän sydämiimme. Vain Hänen vaikutuksestaan me voimme loistaa tähtinä tässä pimeässä maailmassa.

Hän syntyi Beetlehemiin, leivän taloon. Ja tänäänkin Hän on elämän leipä sinulle ja minulle. Kun me häntä syömme, saamme olla osallisia elävästä Jumalasta ja meillä on yhteys Hänen kanssaan. Kristuksessa Jumala on täyttävä meidän kaikki tarpeemme.

Täyttäköön Kaikkivaltias Jumala sydämemme taivaallisella rakkaudellaan, ilollaan ja rauhallaan myös tänä Jouluna 2010!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka