Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa kerrotaan Jeesuksen ja Nikodeemuksen välisestä keskustelusta.

On esitetty arveluja siitä, miksi Nikodeemus tuli Jeesuksen tykö yöllä. Joku on arvellut, että Nikodeemus pelkäsi muita fariseuksia ja tuli sen vuoksi salaa tapaamaan Jeesusta. Itse ajattelen, että kysymys olisi ollut ns. valvontayöstä, jota juutalaiset viettivät sen yön muistoksi, jolloin he lähtivät Egyptistä Mooseksen johdolla kohti luvattua maata.

Tärkeintä kuitenkin oli, että Nikodeemus tuli Jeesuksen luokse. Jeesus totesi Nikodeemukselle, että ”joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. Jeesus oli täysin ehdoton tämän asian kanssa. ”Ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. Jeesuksen sanojen mukaan ihminen ei voi päästä taivaaseen ilman uudestisyntymistä eli uskoon tulemista. Silti moni valitettavasti ohittaa tämän elämänsä tärkeimmän asian ja kysymyksen. Verukkeena saatetaan käyttää kuulumista johonkin kirkkoon tai seurakuntaan ”eikö sen pitäisi riittää” moni kyselee. Jeesuksen sanojen mukaan se ei riitä taivaaseen pääsemiseksi. Siihen riittää vain uudestisyntyminen, joka tapahtuu ihmisen sisimmässä. Kun ihminen suostuu ottamaan Kristuksen vastaan omaan elämäänsä ja tunnustamaan Jeesuksen herrakseen, niin Jumala uudestisynnyttää ihmisen omaksi lapsekseen. Vasta tämän jälkeen voi pohtia Raamatun äärellä sitä mihin ja minkälaiseen seurakuntaan haluaa kuulua. Jeesus puhui Nikodeemukselle uskoontulon välttämättömyydestä ja tämä on myös meidän elämämme tärkein kysymys, mikäli haluamme välttyä ikuisesta kadotuksesta ja päästä taivaaseen.

-Esa