”Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista.” Hebr. 11:33
”Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä.” Luuk. 18:8

Tänä aikana tarvitsemme uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Älkäämme lannistuko tämän pimenevän ajan keskellä vaan nostakaamme päämme ja pukeutukaamme yhä selkeämmin Jumalan sota-asuun. Me olemme hengellisessä sodassa ja tästä taistelusta emme selviä omin voimin ja neuvoin, eikä niin ole tarkoituskaan. Jumalan Sana kehottaa meitä pukeutumaan Kristukseen; totuuteen, vanhurskauteen, alttiuteen, uskoon ja pelastukseen.

Olemmeko me niitä, jotka hiljenemme ja jäämme katsomaan kuinka vihollinen valtaa alaa, vai nousemmeko rukouksessa valtaistuimelle huutamaan Jumalaa avuksi läheistemme ja koko kansan edestä? Olemmeko valmiit kertomaan vapauttavaa totuutta rakkaudessa? Jumala seisoo sanansa takana ja hän on uskollinen. Tarttukaamme hänen sanaansa. ”Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän avunhuutoaan.” ”Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikista heidän ahdistuksistaan.” Ps. 34:16, 18. Edelleenkin on mahdollista kukistaa valtakuntia ja pitää vanhurskautta voimassa. Siihen tarvitsemme uskoa ja luottamusta elävään Jumalaan ja hänen pysyvään, muuttumattomaan sanaansa. Meillä on suuri etuoikeus lähetyä elävää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen veren kautta.

Herra herättelee sotaväkeään, joka on valmis tekemään hänen tahtoaan ja joka haluaa elää uskoaan todeksi. Hän vetää meitä hyvyydellään puoleensa ja rohkaisee meitä pyhittymään kokonaan hänelle. Ei ole ketään toista, joka meitä niin rakastaa, eikä ole ketään toista, joka voi varjella meidät lankeamasta ja asettaa kirkkautensa eteen nuhteettomina ja riemuitsevina. Ylistys Jumalalle!

Sinua siunaten,
Esa-Pekka